Archive for November, 2012

Day 336..#Taking a Break

• November 30, 2012 • 12 Comments

Day 335..#Student Life..

• November 29, 2012 • 4 Comments

Day 334..#Distractions..

• November 28, 2012 • 12 Comments

Day 333..#AAAAHHHHH!

• November 27, 2012 • 8 Comments

Day 332..#Bargain!

• November 26, 2012 • 12 Comments

Day 331..#Rooftops

• November 25, 2012 • 4 Comments

Day 330..#I Can’t Bake Without Scales..

• November 24, 2012 • 11 Comments

Day 329..#Random Ramblings VII

• November 23, 2012 • 6 Comments

Day 328..#Happy Thanksgiving!

• November 22, 2012 • 6 Comments

Day 327..#My Day

• November 21, 2012 • 6 Comments